baw się i bądź bezpiecznyBaw się i bądź bezpieczny!

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków, bowiem najmłodsze dzieci są najczęstszymi ofiarami różnego rodzaju wypadków. To właśnie z powodu wypadków każdego roku w Polsce ginie najwięcej dzieci. Z badań przeprowadzonych przez UNICEF w 2010 roku wynika, iż potrzeba poruszania tematyki bezpieczeństwa z dziećmi jest duża.

Celem projektu jest przekazanie dzieciom wiedzy o tym:

  • jak dbać o własne bezpieczeństwo,
  • jak unikać sytuacji ryzykownych,
  • jak poradzić sobie w sytuacji, gdy już dojdzie do wypadku

„Baw się i bądź bezpieczny!” jako ogólnopolska kampania edukacyjna UNICEF została objęta patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia. Partnerem projektu jest WHO (Światowa Organizacja Zdrowia).

W ramach projektu „Baw się i bądź bezpieczny!” przewidziane są następujące działania/etapy:

  • Prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w oparciu o dostarczone przez UNICEF materiały dydaktyczne.
  • Włączenie opiekunów dzieci w edukację na temat bezpieczeństwa – rodzice są zarówno źródłem wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania jak i wzorem postępowania.Dlatego tak istotne jest zaangażowanie opiekunów dzieci w proces zdobywania i utrwalania wiedzy na temat bezpieczeństwa. Ważnym elementem kampanii „Baw się i bądź bezpieczny!” jest zorganizowanie przez dzieci lekcji dla rodziców o zasadach bezpiecznego zachowania. Zaproponujemy Państwu scenariusz takiego spotkania. Na jedną godzinę nastąpi odwrócenie ról. To dzieci wykorzystując zdobytą przez siebie wiedzę będą uczyły swoich rodziców zasad bezpieczeństwa. Mogą Państwo także zaproponować zupełnie inną formułę tego wydarzenia np. przedstawienie, imprezę/piknik rodzinny – w zależności od potrzeb i możliwości pozostawiamy to do Państwa decyzji.
  • Zaangażowanie władz lokalnych w zwiększenie bezpieczeństwa dzieci - Zachęcamy wszystkich Nauczycieli do porozmawiania z dziećmi na temat tego, czy w swoim najbliższym otoczeniu czują się bezpieczne. Czy w pobliżu szkoły znajdują się dobrze oznakowane przejścia dla pieszych? Czy jest sprawna sygnalizacja świetlna? Czy place zabaw są odpowiednio zabezpieczone? …etc. Wszystkie uwagi dzieci, zawarte w liście przez nie podpisanym, prosimy przesłać do władz lokalnych. Nie jest to warunek konieczny, który należy spełnić, by przystąpić do programu, niemniej jednak szczerze zachęcamy do zaangażowania się w tę inicjatywę. Chcielibyśmy, aby uczniowie byli bardziej świadomi zagrożeń, na jakie są narażeni, a także, by głos dzieci został dostrzeżony przez organy odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.