grupa pomarańczowa


W grupie pomaranczowej pracują nauczycielki p. mgr Bożena Wojda,Elżbieta Jabłońska oraz woźna oddziałowa p. Beata Bielska. Do grupy uczęszcza 25 dzieci.