grupa zielona


W zielonej grupie pracują p. mgr Bożena Wojda, p. mgr Beata Chmielewska oraz woźna oddziałowa p. Ada Robak.

.