rada rodzic├│w


Na terenie przedszkola wspó┼épracuj─ů ze sob─ů w sprawach dotycz─ůcych wychowania, kszta┼écenia i opieki nad dzie─çmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obs┼éugi.

PRAWA RODZICÓW

Rodzice maj─ů prawo do:

 1. Poznania tre┼Ťci statutu przedszkola.
 2. Pe┼énej informacji dotycz─ůcej dziecka.
 3. Kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwi─ůzywania problemów.
 4. Uczestniczenia w zaj─Öciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczysto┼Ťciach organizowanych przez przedszkole.
 5. Przekazywania uwag, pomys┼éów, opinii Dyrektorowi przedszkola, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
 6. Informacji dotycz─ůcych wydatkowania funduszy wp┼éacanych na rzecz Rady Rodziców.
 7. Uzyskiwania informacji dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci Rady Rodziców.
 8. Wspó┼éuczestniczenia w ┼╝yciu przedszkola.

OBOWI─äZKI RODZICÓW

Rodzice zobowi─ůzani s─ů do:

 1. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Terminowego wnoszenia op┼éat za pobyt dzieci w przedszkolu wed┼éug wysoko┼Ťci i zasad ustalonych przez organ prowadz─ůcy.
 3. Informowania nauczycieli o ka┼╝dorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.
 4. Wprowadzania dziecka do budynku i przekazywania go pracownikowi przedszkola.
 5. Informowania nauczycieli o zmianach dotycz─ůcych zdrowia dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zg┼éoszenia przez przedszkole choroby dziecka.
 6. Przestrzegania ustalonych terminów spotka┼ä i rozmów indywidualnych z nauczycielami.
 7. Zapoznawania si─Ö z informacjami umieszczonymi na tablicy og┼éosze┼ä dla rodziców.