zaj─Öcia dodatkowe


W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu prowadzone s─ů dwa zaj─Öcia dodatkowe;

Rytmika

Zgodnie z podstaw─ů programow─ů wychowania przedszkolnego dziecko „uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, na┼Ťladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje ró┼╝ne formy ruchu: bie┼╝ne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

Dziecko przygotowane do podj─Öcia nauki w szkole: „eksperymentuje rytmem, g┼éosem, d┼║wi─Ökami i ruchem, rozwijaj─ůc swoj─ů wyobra┼║ni─Ö muzyczn─ů; s┼éucha, odtwarza i tworzy muzyk─Ö, ┼Ťpiewa piosenki, porusza si─Ö przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysoko┼Ťci d┼║wi─Öku oraz wyra┼╝a j─ů ruchem, reaguje na sygna┼éy, muzykuje z u┼╝yciem instrumentów oraz innych ┼║róde┼é d┼║wi─Öku; ┼Ťpiewa piosenki z dzieci─Öcego repertuaru oraz ┼éatwe piosenki ludowe; ch─Ötnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyra┼╝a emocje i zjawiska pozamuzyczne ró┼╝nymi ┼Ťrodkami aktywno┼Ťci muzycznej; aktywnie s┼éucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pie┼Ťni, np. wa┼╝ne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczysto┼Ťci narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczysto┼Ťci np. Dnia Babci i Dziadka, ┼Ťwi─Öta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu s┼éucha muzyki;”

Poniedziałek Środa
CZERWONA 10:50 - 11:10 CZERWONA 9:00 - 9:15
ZIELONA 11:10- 11:30 ZIELONA 9:20- 9:35
NIEBIESKA 11:30 -11:50 NIEBIESKA 9:40 -10:10
┼╗Ó┼üTA 11:50 - 12:10 ┼╗Ó┼üTA 10:15 - 10:45
POMARAŃCZOWA 12:10 - 12:35 POMARAŃCZOWA 10:50 - 11:20

J─Özyk angielski

Zgodnie z podstaw─ů programow─ů wychowania przedszkolnego, zadaniem przedszkola jest „Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjaj─ůcych budowaniu zainteresowania dziecka j─Özykiem obcym nowo┼╝ytnym, ch─Öci poznawania innych kultur.

Przygotowanie dzieci do pos┼éugiwania si─Ö j─Özykiem obcym nowo┼╝ytnym powinno by─ç w┼é─ůczone w ró┼╝ne dzia┼éania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywa─ç si─Ö przede wszystkim w formie zabawy. Nale┼╝y stworzy─ç warunki umo┼╝liwiaj─ůce dzieciom os┼éuchanie si─Ö z j─Özykiem obcym w ró┼╝nych sytuacjach ┼╝ycia codziennego. Mo┼╝e to zosta─ç zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych polece┼ä w j─Özyku obcym w toku ró┼╝nych zaj─Ö─ç i zabaw, wspóln─ů lektur─Ö ksi─ů┼╝eczek dla dzieci w j─Özyku obcym, w┼é─ůczanie do zaj─Ö─ç rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materia┼éów audiowizualnych w j─Özyku obcym. Nauczyciel prowadz─ůcy zaj─Öcia z dzie─çmi powinien wykorzysta─ç naturalne sytuacje wynikaj─ůce ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzy─ç lub zastosowa─ç w dalszej zabawie poznane przez dzieci s┼éowa lub zwroty. Dokonuj─ůc wyboru j─Özyka obcego nowo┼╝ytnego, do pos┼éugiwania si─Ö którym b─Öd─ů przygotowywane dzieci ucz─Öszczaj─ůce do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, nale┼╝y bra─ç pod uwag─Ö, jaki j─Özyk obcy nowo┼╝ytny jest nauczany w szko┼éach podstawowych na terenie danej gminy.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

 1. dzieci posiadaj─ůcych orzeczenie o potrzebie kszta┼écenia specjalnego wydane ze wzgl─Ödu na niepe┼énosprawno┼Ť─ç intelektualn─ů w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadaj─ůcych orzeczenie o potrzebie kszta┼écenia specjalnego wydane ze wzgl─Ödu na niepe┼énosprawno┼Ťci sprz─Ö┼╝one, je┼╝eli jedn─ů z niepe┼énosprawno┼Ťci jest niepe┼énosprawno┼Ť─ç intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 2. dzieci posiadaj─ůcych orzeczenie o potrzebie kszta┼écenia specjalnego wydane ze wzgl─Ödu na inne ni┼╝ wymienione w pkt 1 rodzaje niepe┼énosprawno┼Ťci, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo o┼Ťwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz je┼╝eli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak mo┼╝liwo┼Ťci realizacji przygotowania do pos┼éugiwania si─Ö j─Özykiem obcym nowo┼╝ytnym ze wzgl─Ödu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo┼╝liwo┼Ťci psychofizyczne dziecka.”

Zgodnie z podstaw─ů programow─ů, dziecko przygotowane do podj─Öcia nauki w szkole: rozumie bardzo proste polecenia w j─Özyku obcym nowo┼╝ytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; u┼╝ywa wyrazów i zwrotów maj─ůcych znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynno┼Ťci; powtarza rymowanki i proste wierszyki, ┼Ťpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy s─ů wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimik─ů, gestami;

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK
POMARAŃCZOWA 11:50 - 12:20 POMARAŃCZOWA 11:50 - 12:20
┼╗Ó┼üTA 11:15 - 11:45 ┼╗Ó┼üTA 11:15 - 11:45
NIEBIESKA 10:55 - 11:10 NIEBIESKA 10:55 - 11:10
ZIELONA 10:35- 10:50 ZIELONA 10:35- 10:50
CZERWONA 10:15 - 10:30 CZERWONA

10:15 - 10:30

W przedszkolu zaj─Öcia z j─Özyka angielskiego poprowadzi Pani Joanna Kalinowska

Nauczanie jest nasz─ů pasj─ů. Dzi─Öki wspania┼éym materia┼éom dydaktycznym wprowadzamy Dzieci w ┼Ťwiat j─Özyków obcych i pomagamy im znale┼║─ç ich w┼éasn─ů drog─Ö oraz metod─Ö do osi─ůgni─Öcia sukcesu w tym ┼Ťwiecie. Nauka j─Özyka obcego, bez znaczenia na wiek osoby ucz─ůcej si─Ö, wymaga profesjonalnego zaplecza. Dysponujemy specjalistycznymi materia┼éami, które pomagaj─ů i przede wszystkim zach─Öcaj─ů do nauki. Podczas naszych zaj─Ö─ç dzieci ┼Ťwietnie si─Ö bawi─ů ale przede wszystkim ucz─ů si─Ö w b┼éyskawicznym tempie.

METODY PRACY:

Ka┼╝de zaj─Öcia s─ů zaplanowane przez metodyka, nauczyciel przechodzi liczne szkolenia w celu w┼éa┼Ťciwego u┼╝ycia metod wybranych do pracy z dzie─çmi. Metody, materia┼éy i programy zostaj─ů dopasowane do potrzeb grupy. Podczas pracowitego dnia w przedszkolu dzieci w trakcie zaj─Ö─ç j─Özykowych b─Öd─ů mog┼éy si─Ö przede wszystkim pobawi─ç z lektorem.

Metody stosowane podczas zaj─Ö─ç j─Özykowych.

"Total Physical Response- TPR"

Jest to metoda eliminuj─ůca stres dziecka, który mo┼╝e pojawi─ç si─Ö w trakcie nauki j─Özyka obcego. G┼éównym za┼éo┼╝eniem danej metody jest „os┼éuchiwanie si─Ö dziecka” z nowym j─Özykiem. Zaj─Öcia prowadzone metod─ů TPR s─ů zaj─Öciami bardzo dynamicznymi, wymagaj─ů od uczestników aktywno┼Ťci fizycznej a od lektora u┼╝ycia nauczanego j─Özyka w 80% w czasie zaj─Ö─ç. TPR opiera si─Ö na za┼éo┼╝eniu, i┼╝ w trakcie nauki j─Özyka obcego nast─Öpuje ┼éamanie kodów (codebraking process) a nauka j─Özyka obcego przypomina nauk─Ö j─Özyka ojczystego.

"SING AND LEARN "

Metoda pozwalaj─ůca na szybkie przyswojenie wielu zwrotów w danym j─Özyku. Podczas ┼Ťpiewania piosenek dzieci z ┼éatwo┼Ťci─ů zapami─Ötuj─ů s┼éowa oraz zwroty wyst─Öpuj─ůce w tek┼Ťcie utworow. W trakcie pokazywania poszczególnych etapów piosenki dzieci tak┼╝e ucz─ů si─Ö zastosowania nowych zwrotów i s┼éów w ┼╝yciu codziennym. Dzieci w wieku przedszkolnym s─ů szczególnie wyczulone na bod┼║ce d┼║wi─Ökowe. Za pomoc─ů integracji aktywno┼Ťci wiedza z j─Özyka obcego jest przyswajalna w b┼éyskawicznym tempie.

"METODA BEZPOŚREDNIA"

G┼éównym celem stosowania metody bezpo┼Ťredniej jest nauka komunikacji w j─Özyku obcym. Lektor wydaje polecenia uczniom wy┼é─ůcznie w j─Özyku obcym. Wszystkie pomoce dydaktyczne u┼éatwiaj─ů dzieciom zrozumienie intencji nauczyciela. Na przyk┼éad lektor wydaje polecenie "sit down" (usi─ůd┼║) i pokazuje w tym czasie obrazek na którym dziecko siada na dywanie. Dla dzieci staje si─Ö oczywiste co maj─ů zrobi─ç a tego typu zadania traktuj─ů jak wspania┼é─ů zabaw─Ö w j─Özyku obcym.

"PLAY "- nauka j─Özyka w praktyce

Podczas zabaw ruchowych oraz statycznych lektor b─Ödzie wprowadza┼é nowy materia┼é lub utrwala┼é zakres leksykalny i gramatyczny. „Zabawy praktyczne” tego typu zabawa w sklep, zabawa w restauracj─Ö ect. pozwoli dzieciom uczy─ç si─Ö j─Özyka w sposób najbardziej przydatny- w praktyce. Nauka przez zabawy praktyczne uczy dzieci u┼╝ycia j─Özyka w sytuacjach ┼╝ycia codziennego.

Program nauczania spe┼énia wyznaczniki Ministerstwa Edukacji Narodowej i zosta┼é stworzony w oparciu o podstawy programowe dla poszczególnych grup wiekowych.

Naszym wychowankom oferujemy bezp┼éatn─ů pomoc psychologiczn─ů, logopedyczn─ů

Przedszkole wspó┼épracuje z:
Poradni─ů Psychologiczno - Pedagogiczn─ů
ul. Mińska 1/5
tel. 22 810 20 29

Psycholog pani Malgorzata Kibart dwa razy w tygodniu wspomaga prac─Ö nauczycieli w przedszkolu i jest do dyspozycji dzieci i rodziców.

Poniedzia┼éek – 9:00 -14:00

Zadania psychologa w przedszkolu:

 • diagnoza rozwoju spo┼éecznego, emocjonalnego, intelektualnego dziecka na pro┼Ťb─Ö rodziców,

 • sonda┼╝owe badanie gotowo┼Ťci szkolnej dzieci 5-letnich,

 • rozpoznawanie potencjalnych mo┼╝liwo┼Ťci oraz indywidualnych potrzeb dziecka,

 • wyja┼Ťnianie przyczyn trudno┼Ťci w zachowaniu dziecka,

 • prowadzenie zaj─Ö─ç wspomagaj─ůcych rozwój dla dzieci

 • pomoc nauczycielom w rozwi─ůzywaniu problemów wychowawczych w grupach,

 • indywidualne konsultacje dla rodziców – porady, pomoc w rozwi─ůzywaniu indywidualnych problemów wychowawczych,

 • upowszechnianie wiedzy psychologicznej - prowadzenie spotka┼ä grupowych na tematy zwi─ůzane z rozwojem dziecka i jego wychowaniem.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu prowadzi pani Monika Szymańska
Godziny pracy logopedy:
Środa 08.30-15.00
Czwartek 9.30-17.30

Zadania logopedy w przedszkolu:

 • logopeda, pomaga dzieciom eliminowa─ç zaburzenia mowy.

Mowa, jest podstawowym narz─Ödziem nawi─ůzywania kontaktów spo┼éecznych - daje mo┼╝liwo┼Ť─ç komunikowania si─Ö z otoczeniem. Dzi─Öki niej, dziecko zdobywa informacje, wyra┼╝a w┼éasne s─ůdy, upodobania, uczucia i emocje. Zaburzenia mowy w bardzo znacznym stopniu wp┼éywaj─ů na relacje z rówie┼Ťnikami i doros┼éymi, na pojawianie si─Ö trudno┼Ťci w nauce czytania i pisania, a tym samym na trudno┼Ť─ç osi─ůgania w przysz┼éo┼Ťci sukcesów w szkole.

We wrze┼Ťniu i pa┼║dzierniku ka┼╝dego roku szkolnego, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, prowadzone s─ů przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci. Po badaniach przesiewowych, prowadzone s─ů badania diagnostyczne dzieci ze wskazaniami do terapii. Po zako┼äczeniu bada┼ä, wszyscy rodzice s─ů informowani o ich wynikach.

Zaj─Öcia prowadzone s─ů indywidualnie, b─ůd┼║ w zespo┼éoch dwu-trzyosobowych w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Dla ka┼╝dego dziecka opracowany jest plan terapii logopedycznej. Czas trwania terapii oraz jej efektywno┼Ť─ç zale┼╝y od rodzaju i stopnia zaburzenia mowy, budowy i sprawno┼Ťci aparatu artykulacyjnego, sprawno┼Ťci intelektualnej dziecka, a przede wszystkim od wspó┼épracy z rodzicami (konieczne s─ů systematyczne, codzienne ─çwiczenia z dzieckiem w domu trwaj─ůce ok. 10-15 minut).


Zaj─Öcia dodatkowe